|               |
il·lustració per l'article 
LA GORDOFÒBIA, UN PROBLEMA PER A LA SALUT

il·lustració i participació en l'article "La gordofobia un problema per a la salut" escrit per @eguardiolaruiz i on vam participar diferents activistes i col·lectius antigordofòbics com Magda Piñeyro, Arte Mapache, La primavera gorda, Komando gordix, Zinteta entre d'altres.

Una part de la meva col·laboració en l'article:

"Artivisme per la dissidència corporal 

Creuades per la gordofòbia, també hi ha moltes artivistes que utilitzen l’art com una eina de transformació social per desaprendre col·lectivament. És el cas d’Arte Mapache, un projecte d’il·lustració i fotografia que va néixer a finals del 2016 rere una mirada feminista, artística, activista i com a teràpia personal. “La societat ha fet que, durant molts anys, m’avergonyís del meu cos perquè no entro dins dels cànons de bellesa establerts”, explica l’artivista, que amb el seu treball descobreix imaginaris existents i assenyala els interessos polítics, econòmics i socials que converteixen els cossos en mercaderies. Per Arte Mapache, “qualsevol cos és digne d’existir, de desitjar i de ser desitjat. I crec que mostrant la diversitat corporal podem trencar moltes barreres construïdes”. El projecte li ha permès alliberar-se d’inseguretats i gaudir del seu cos amb llibertat; observar la bellesa de la diversitat, dibuixar-la i col·lectivitzar-la, i gaudir dels seus “quilograms”, dels seus “pèls”, de les seves “estries” i dels seus “pits caiguts”.

Pots llegir aquí l'article sencer.